1. Toegang tot lesmateriaal: Het lesmateriaal blijft beschikbaar tot het moment van het officiële herexamen voor het betreffende vak. Indien de student het vak niet heeft gehaald en toch toegang wil houden tot de videolessen, kan er contact worden opgenomen met Tutorton.nl voor mogelijke verlenging van de toegangsperiode, waarbij kortingen kunnen worden geboden.

2. Live lessen: Camera verplicht: Deelname aan live lessen vereist het hebben van de camera aan. De achtergrond kan worden geblurd of een virtuele achtergrond kan worden gebruikt voor privacyredenen. Als de camera van de computer kapot is, kan de student ook met een telefoon inloggen en de camera daarvan gebruiken om aan de eis te voldoen, zodat Tutorton.nl beter les kan geven.

3. Recht tot aanbieden opnames: Studenten geven Tutorton.nl het recht om alle opnames van de live lessen in de toekomst aan te bieden aan andere studenten. Dit kan worden gebruikt om het lesmateriaal te verbeteren en andere studenten te ondersteunen bij hun studie.

4. Annuleringen en restitutie: Restitutie is helaas niet mogelijk.

5. Auteursrecht en intellectueel eigendom: Alle inhoud en materialen die beschikbaar worden gesteld door Tutorton.nl blijven het intellectuele eigendom van Tutorton.nl en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze materialen te reproduceren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tutorton.nl. Bij overtreding hiervan wordt een boete van 5000 euro opgelegd, plus de gederfde inkomsten als gevolg van het delen van het materiaal.

6. Wijzigingen voorwaarden: Tutorton.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht na publicatie op de website van Tutorton.nl.